Teknik Bilgiler

Ülkemizde mevcut, yaklaşık 16 Milyon konutta ısınma amaçlı kullanılan yakıtların toplamı yılda 15 milyon ton petrole eşdeğerdir. (Yaklaşık 6 Milyar $)

Yalıtım Zorunluluğu ve TS 825

TSE, Bayındırlık Bakanlığı ve EnerjiBakanlığı nezdinde gerçekleştirilençalışmalar ile;TS 825* “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları”standardı, Nisan 1998´ de revize edildi Haziran 2000´ den itibaren de yeni inşa edilecek yapılarda zorunlu bir standart haline gelmiştir.

Isı Nedir? Nasıl İletilir?

Isı, ortamlar arasında sıcaktan soğuğa doğru akan bir enerji şeklidir. Kışın ısıtılmış iç ortamlardan dışarıya, yazın ise dışarıdan soğutulmuş iç ortamlara doğru akar.

Yalıtım Gerçeği   

Ülkemizde mevcut, yaklaşık 16 Milyon konutta ısınma amaçlı kullanılan yakıtların toplamı yılda 15 milyon ton petrole eşdeğerdir. (Yaklaşık 6 Milyar $)

Yalıtım Zorunluluğu ve TS 825

TSE, Bayındırlık Bakanlığı ve EnerjiBakanlığı nezdinde gerçekleştirilençalışmalar ile;TS 825* “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları”standardı, Nisan 1998´ de revize edildi Haziran 2000´ den itibaren de yeni inşa edilecek yapılarda zorunlu bir standart haline gelmiştir.

Isı Nedir? Nasıl İletilir?

Isı, ortamlar arasında sıcaktan soğuğa doğru akan bir enerji şeklidir. Kışın ısıtılmış iç ortamlardan dışarıya, yazın ise dışarıdan soğutulmuş iç ortamlara doğru akar.

Isı Yalıtımının Faydaları

* Konutlarda harcadığımız enerjinin yarısı yalıtımsız ya da kötü yalıtılmış dış duvarlar yüzünden kaybolmakta dır.

* Dış cephe yalıtımı ile ısıtmada ve soğutmada ortalama % 50 enerji ve yakıt tasarrufu sağlanır.

* Isı yalıtımı için yapacağınız yatırım,binanın yapısına, ısınmada kullandığınız yakıtın türüne ve bir yıl içinde tüketeceğiniz yakıt miktarına göreortalama 2 ile 5 yıl arasında geri kazanılabilir.

* Azalan ısıtma ve soğutma ihtiyacına bağlı olarak tesisatların ilk yatırım ve işletme maliyetleri de düşer.

* Ani ısı farklılıklarından kaynaklanan Demir donatılar paslanmaz.Betonarmeler depreme karşı dayanıklılığını kaybetmez.

* Onarım masrafları azalır.

* Projelendirme aşamasında, ısı yalıtımına bağlı olarak daha ince dış duvar kesitleri seçilebilir. Bu da daha fazla iç alan yaratır.

* Daha az yakıt tüketileceği için, atmosfere yayılan CO2 ve diğer gazlar da azalacaktır.

* Hava kirliliğine bağlı küresel ısınmanın önlenmesi, ve çevrenin korunmasına çok önemli bir katkı sağlanacaktır.

* Azalan ısıtma ve soğutma ihtiyacına bağlı olarak tesisatların ilk yatırım ve işletme maliyetleri de düşer.

* Isı izolasyonu olmayan konutların duvarları soğuk olur.

* Hava akımı, yoğuşma, küf ve mantar oluşumuna yol açar !

* Isı izolasyonu yapıldığında duvarların sıcaklığı yükseldiğinden yoğuşma ve hava akımı olmaz, sağlıklı ve konforlu yaşama alanları elde edilir.

* Ani ısı farklılıklarından kaynaklanan çatlama ve yıpranmalar engellenir.

* Demir donatılar paslanmaz. Betonarmeler depreme karşı dayanıklılığını kaybetmez.Onarım masrafları azalır.

* Projelendirme aşamasında, ısı yalıtımına bağlı olarak daha ince dış duvar kesitleri seçilebilir. Bu da daha fazla iç alan yaratır.

* Daha az yakıt tüketileceği için, atmosfere yayılan CO2 ve diğer gazlar da azalacaktır.

* Hava kirliliğine bağlı küresel ısınmanın önlenmesi, ve çevrenin korunmasına çok önemli bir katkı sağlanacaktır.

MANTOLAMA

Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.

Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.

MANTOLAMANIN AVANTAJLARI

gnyapı Bina dış yüzeyindeki her türlü kiriş, kolon, hatıl vb.. betonarme yapı elemanlarını tamamen yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller.

gnyapı Binayı dışarıdan bir manto gibi sararak ana malzemede sıcaklık farkları sebebi ile oluşabilecek çatlakları ve hasarları önler.Dış duvarlarda oluşan yaz kış sıcaklık farkları 5 oC kadar çıkabilmektedir.

gnyapı Bina dış duvarları dış ortamın tüm etkilerinden korunur.

gnyapı Yoğuşma riski en aza indirilir.

gnyapı Hem ısı hem de su yalıtımı sağlar

gnyapı Tekniğe uygun yapılmış bir mantolama uygulaması %50 ye varan ısı tasarrufu sağlar.

gnyapı Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı için yoğuşma ve hava akımı olmaz, bu sayede konforlu bir yaşam alanı elde edilmiş olur.

gnyapı Yakıt tüketimini azalttığı için çevrenin korunmasına katkı sağlar.

gnyapı Binanın dış duvarlarında beton içindeki donatıları korozyona karşı koruyarak bina ömrünü uzatır.

MANTOLAMA NERELERE YAPILIR

Binaların dış duvarlarına, çatılarına, toprak temaslı mahallere, katları ayıran döşemelere, depo garaj gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısımlara ve soğuk hava depolarına mantolama uygulaması yapılabilir.

MANTOLAMA NE KADAR SÜREDE YAPILIR

Mantolama uygulaması orta büyüklükteki bir bina için ortalama 1-4 hafta arasında sürmektedir. Hava koşulları, binanın büyüklüğü, uygulamada çalışacak personel sayısı bu süreyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Kuvvetli rüzgar, sis ya da yağmurlu hava koşullarında mantolama uygulaması yapılmamalıdır.En ideal zaman, uygulama yapılacak dış yüzeyin ve ortam sıcaklığının en az +5 oC olduğu dönemdir.

MANTOLAMA SİSTEMLERİ NASIL KORUNUR

Eski binalarda mantolama tatbikatları öncesinde klimaların, antenlerin, tabelaların, çamaşır demirlerinin tümünün sökülmesi gerekmektedir. Sistemin ana prensibi hiçbir aralık kalmadan cephenin tamamının ısı yalıtım levhaları ile kapanması olduğu için söz konusu unsurların mantolama sonrası cepheye monte edilmemesi çok daha sağlıklı bir karar olacaktır. Yine eski binalarda daire doğramalarının değiştirilmesi düşünülüyorsa mantolama öncesi bu değişikliğinde yapılması da sistemin zarar görmemesi adına önemli katkı sağlayacaktır. Bazı binalarda zemin katlar araç otoparkına cephelidir. Bu tip durumlarda cephe duvarının önüne çiçeklik, çit veya araçlar için lastik bar demirlerinin konması istenmeyen kaza risklerini ortadan kaldıracaktır.

Bina yönetimlerinin mantolama sonrası kat malikleriyle beraber ortak karar alarak ilerleyen dönemlerde de dış cephe ısı yalıtım sistemlerine özel yönetim tedbirleri alınması herkesin ortak çıkarına olacaktır. Tüm bu tedbirlere rağmen onarım isteyen bir durum söz konusu olduğunda binanızın uygulamalarını yapan firmayla görüşüp yardım talep etmeniz doğru bir seçim olacaktır.

Yapınızın ömrü ve sizin yaşam alanınızın sağlığı açısından günümüz yapı sektörünün en geçerli çözümü olan dış mantolamanın avantajlarından sonuna kadar faydalanmanız yine sizin elinizdedir.

 

MANTOLAMA PÜF NOKTALARI

Mantolama her ne kadar basit bir uygulama gibi gözükse de kendi içerisinde pek çok detaya ve uygulama tekniklerine dayalı bir sisteme sahiptir. Sadece iyi malzeme veya iyi usta doğru bir uygulama için yeterli değildir. Mantolama doğru malzemenin doğru ustayla doğru bir şekilde uygulanması halinde iyi bir sonuç verecektir. Buradan da anlaşılacağı gibi sadece iyi malzeme almanız binanızda istediğiniz sonuca ulaşmanıza yetmeyecektir. İşte burada devreye tecrübe ve deneyim girmektedir.

Mantolama sistemleri hakkında bazı önemli detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

• Öncelikle kullanılacak ısı yalıtımı levhaları cephede şaşırtmalı ( tuğla dizimi ) olarak döşenmeli ve plakaların derzleri aynı hizada olmamalıdır. Aksi taktirde fayans metodu ile döşenen plakalar bir süre sonra üzerinde oluşacak metrekaredeki yaklaşık 8kg’lik kütle ağırlığının eşit olarak yayılmamasından dolayı düşme riski oluşturacaktır.
 
• Dübelleme sistemde önemli bir yere sahiptir. Metrekarede 6 adet dübel plakaların özel olarak tespit edilmiş noktalarına sabitlenmelidir. Rastgele sabitlenen dübeller taşıyıcılık görevini tam olarak yapamayacağı için plakaların düşmesi kaçınılmazdır.
 
• Cephedeki önemli detaylardan biri de plakaların üzerine yapılan sıvanın kalınlığı ve bunun arasındaki filenin kalitesidir. Ayrıca binalardaki köşeleri fileli köse profili, pencere merkezlerininde mutlaka düz köşe profilleri ile dönülerek kapatılması gerekmektedir.
 
• Yukarıda da belirttiğimiz üzere mantolama kaliteli ürünün yanı sıra gerçekten profesyonel bir ekip çalışması gerektirmektedir. Sektörümüzün adının kirlenmemesi ve bina sahiplerinin doğru kişilerle çalışması adına bir takım bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Amacımız bulunduğumuz sektörde doğru dış cephe mantolama yapılması ve tam müşteri memnuniyetidir.