Tag Archives: ORDU DA MANTOLAMA YAPAN FİRMA

  • 0

MANTOLAMA ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Tags : 

“Enerji Kimlik Belgesi” denildiğinde, asgari binanın enerji ihtiyacı ile enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren bir belge… Enerji Kimlik Belgesi gereğince, konutların yıllık enerji ihtiyacı hesabı yapılabiliyor. Bu hesapta ise konutun ısıtılması, soğutulması, sıhhi sıcak su üretimi ve aydınlatma için kullanılan enerji miktarı dikkate alınıyor.

Konutlar aynen beyaz eşyalarda olduğu gibi A’dan G’ye kadar sınıflandırılacak. A sınıfı; tasarruflu ve SEG (Sera Gazları Emisyonu Göstergesi) emisyonu düşük çevreci konutları, G sınıfı ise enerji israf eden ve SEG emisyonu yüksek konutları işaret ediyor.

Yönetmelik ilk etapta yeni binaları kapsıyor. Mevcut binaların da 10 yıl içinde sisteme uyumlu hale gelmesi yani ısı yalıtımlı olması gerekiyor. 5 Aralık 2009’da yürürlüğe girecek olan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği gereğince Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi, belediye sınırları içindeki tüm yeni binalar için zorunlu olacak. Proje ekinde Enerji Kimlik Belgesi yoksa o binanın projeleri ve yapı kullanım izin belgeleri ilgili idareler tarafından onaylanmayacak. Projeleri onaylanmayan binaların yapımına ve kullanımına izin verilmeyecek. Enerji Kimlik Belgesi’nin uygulanmaması veya şikayet konusu olması halinde kanuna muhalefetten ilgili bina sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

BU BELGE İLE ALACAĞINIZ EVİ ÖNCEDEN TANIYIN!
– Tüketicilerin bilmesi ve dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?
Tüketicilerin yeni bir ev satın alırken ya da kiralarken o binanın Enerji Kimlik Belgesi’ne bakması gerekiyor. Belge sayesinde, bir ev satın almadan ya da kiralamadan önce yukarıda da belirttiğim gibi o evin aydınlatmada, ısıtmada ve soğutmada ne kadar enerji tüketeceğini önceden bilmeniz mümkün olacak. Bu durumda da hiç kimse fazla enerji tükettiği belge ile de kanıtlanmış olan bir evi tercih etmeyecek. Ayrıca bu belgenin gizlenmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası, binaların görünür bir yerine asılmak zorunda olacak. Ev sahiplerinin de evlerinde gerekli önlemleri şimdiden almaya başlaması gerekiyor. Çünkü 10 yıl sonra mevcut binalar için de aynı zorunluluk söz konusu olacak.

Bu yönetmelikten önce yapılmış mevcut binalardan ev almak ya da kiralamak isteyenler de en azından binanın ısı yalıtımlı olup olmadığını sorgulamalı.
Binasına ısı yalıtımı yaptırmak isteyenler neler dikkat etmeli?
Mantolama yaptırmaya karar verildiğinde en kritik nokta seçilecek ürünlerin bir paket sistem olması. Paket sistemler ısı yalıtımı uygulamasında kullanılan; ısı yalıtımı levhası, yapıştırıcı, sıva, file, dübel ve yüzey kaplama malzemeleri gibi tüm malzemeleri bir arada sunuyor. Bu paket sistemlerin, dıştan duvar ısı yalıtım sistemleri için hazırlanan yaşlandırma ve performans testleri ile güvenirliğinin kanıtlanmış olması gerekiyor. Bu test ile mantolama sistemi 20 yıl boyunca yaşayabileceği fiziksel koşullara laboratuvar ortamında maruz bırakılıyor ve ardından testlere tabi tutularak yeterlilikleri sağlayıp sağlamadığının kontrolü yapılıyor. Ucuz olduğu için tercih edilen merdiven altı ürünler ve toplama paketler ise uygulama sonrasında ciddi sorunlar yaşanmasına ve harcanan paranın beklenen ısı yalıtımı sağlayamayarak çöpe gitmesine neden oluyor.

Mantolama için hangi yalıtım sisteminin seçileceğine karar verildikten sonra, uygulamacı firma ile birlikte yalıtım malzemesinin kalınlığının belirlenmesine sıra geliyor. Uygulama firmalarından mantolama için teklif alırken, cephe metrajının doğru çıkarılması maliyetlerin doğru hesaplanması açısından da önemli. Uygulamayı yapacak olan firmanın vereceği detaylı bir fiyat teklifinde, malzemelerin metrekare tüketim miktarlarını görüp, uygulama başlamadan eğer eksik kullanılan bir takım malzemeler varsa bunları tespit edip müdahale etmek mümkün oluyor. Ayrıca firmanın uygulama ustalarının sertifikalı olması da en iyi ve sorunsuz sonucu elde etmeye yardımcı oluyor.

Mantolama yaptırırken yapıların tüm dış kabuğunun ısı yalıtımı ile sarılması gerektiği unutulmaması gereken bir konu. Binanın tek bir cephesine yalıtım yapılması yeterli değil. Yine, pencere ve kapı gibi açıklıkların merkez dönüşleri ısı yalıtım malzemesiyle dönülmezse, bu noktalar ısı kaybının neden olacağı önemli ısı köprüleri oluşturuyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Mimari proje
Mekanik proje
Isı yalıtım proje
Bina yapı ruhsatıdır.
ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN MALİYETİ NEDİR?
Tam maliyetini söylemek mümkün değildir. Yapının kat yüksekliği, yapının toplam inşaat alanı , bulunduğu cephe gibi çeşitli özelliklerinin bilinmesi gerekir.
ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN İÇERİĞİ
Bina ile ilgili genel bilgiler, Düzenleme ve düzenleyen bilgileri, Binanın kullanım alanı (m2), Binanın kullanım amacı, Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması, aydınlatması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl), Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl), Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması, Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl), Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl), Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı, Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir. Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir. Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır.